MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşmeyi onaylamakla birlikte ALICI, sipariş konusu bedeli ve nakliye ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SATICI
FİLİZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Nilüfer Organize San. Bölgesi 115. Sk. No:7 Pk:16140 Nilüfer / BURSA
Tel. : 444 40 74

 • ÖDEME, TESLİM BİLGİLERİ

Ödeme, kredi kartı ile yapılacaktır. Kargo ücreti ALICI’ya aittir.

Ödeme, ALICI’ya ait kredi kartı ile yapılmalıdır. Ödemenin, ALICI’nın onay ve rızasını aldığı 3. Kişilere ait kredi kartı ile yapılması halinde ilgili 3. Kişinin ileri sürebileceği, kartın rızası dışında kullanıldığına dair her türlü iddiadan kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya aittir.

Gönderim, SATICI tarafından organizasyonu sağlanacak şekildei nakliye araçları ile yapılacaktır. Nakliye bedeli ürün siparişi ile birlikte ALICI’dan tahsil edilecektir. Ürün, ödemenin alınmasından itibaren en geç 14 (Ondört) iş günü içerisinde nakliye aracına teslim edilecektir. Nakliye firmasından kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu değildir. Siparişin durumu ve gönderim durumunu 444 40 74 numaralı şirket telefonu veya info@alpeda.com mail adresi yolu ile öğrenilebilir.

Siparişin durumuna dair sorularınızı yukarıda yer alan iletişim kanallarından SATICI’ya ulaşarak yöneltebilirsiniz. Ürünün nakliye aracına yüklenmesinden önce nakliye firmasının ve sürücünün bilgileri ALICI ile paylaşılacaktır.

Montaj ve kuruluma tabi ürünlerin montaj ve kurulum sorumluluk ve masrafı ALICI’ya aittir.

 • CAYMA VEYA İADE HAKKI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca;

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İşbu sözleşme hükümleri uyarınca cayma hakkının kullanılabilmesi için ALICI’nın “tüketici” olması gerekmektedir. ALICI’nın ticari veya mesleki amaçla hareket etmesi halinde Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’ndaki genel hükümler uygulanacaktır.

ALICI “Tüketici” değil ise;

 • Ürünün ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 2 (İki) gün içinde durumu SATICI’ya yazılı şekilde ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse ALICI ürünü teslim aldıktan sonra 8 (Sekiz) gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde SATICI’ya yazılı şekilde ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda, Türk Borçlar Kanunu'nun 223. maddesinin ikinci fıkrası uygulanır ve ALICI gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen yazılı şekilde SATICI’ya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.
 • Üretim sipariş üzerine yapılmakta olup ayıplı ürüne ilişkin yasal hükümler saklı kalmak kaydıyla ALICI’nın sözleşmeden dönme hakkı bulunmamaktadır.

ALICI “Tüketici” ise Cayma Hakkı;

 • ALICI, ürünün kendisine veya ALICI tarafından belirlenen 3. kişiye teslim edildiği günden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde ürünün SATICI’ya iade masrafları SATICI tarafından karşılanacak ve ürün bedeli ALICI’ya iade edilecektir. Ürün, cayma hakkının kullanıldığına dair beyana ilaveten, cayma hakkının kullanım süresi içerisinde, ALICI tarafından ürünün temin edilmesi aşamasında kullanılan nakliye firmasına, ürünün, ambalajının ve faturasının SATICI’ya karşı taraf ödemeli şekilde gönderilmesi ile iade edilmelidir.
 • Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
 • Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen 3. kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen 3. kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen 3. kişinin ilk malı teslim aldığı gün
esas alınır.

 • Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltilmesi yeterlidir.
 • Aşağıdaki ürünlere dair cayma hakkı kullanılamaz:
  • ALICI’ın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler. 
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 • GARANTİ SÜRESİ

İşbu Sözleşme kapsamında teslim ettiği ürünler, teslimden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile garantilidir.

 • TEBLİGAT

Taraflar, Sözleşmede yazılı adreslerinin geçerli tebligat adresleri olduğunu, adreslerde meydana gelecek değişiklikler karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların, iade olunsalar bile, hukuken geçerli bir tebligatın tüm neticelerini doğuracağını peşinen kabul etmişlerdir.

 • UYUŞMAZLIKLAR

ALICI’nın aynı zamanda “tüketici” olmaması halinde işbu Sözleşmeden veya Sözleşme hükümlerinin yorumlanmasından doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak, bu ihtilafların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

ALICI’nın aynı zamanda “tüketici” olması halinde taraflar arasındaki uyuşmazlık konusundaki başvurularını parasal sınır dikkate almak kaydıyla Bursa Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilirler. ALICI’nın “tüketici” olması halinde taraflar arasındaki uyuşmazlık 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çözümlenecektir.

ALICI
SATICI
FİLİZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Nilüfer Organize San. Bölgesi 115. Sk. No:7 Pk:16140
Nilüfer / BURSA
Tel. : 444 40 74